Lyubov yang berusia 77 tahun menolak meninggalkan kotanya yang telantar. Jiwa dan nama belakangnya terpatri di sana.

Video: Zoomin TV