Permasalahan pertanahan masih menjadi isu yang menarik untuk diperbincangkan. Terlebih setelah disahkannya UU Cipta Kerja, bab Pertanahan menjadi isu menuai pro dan kontra.

Salah satu yang menjadi sorotan dalam Undang-Undang tersebut adalah masalah pengaturan pertanahan yaitu bank tanah. Selain itu ada juga soal Pemberian Hak Atas Tanah dan juga Penguatan Hak Pengelolaan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Benarkah undang-undang tentang pertanahan di UU Cipta Kerja ini berpihak kepada pemilik modal dibandingkan rakyat?