Minggu, 21 Oktober 2018

Melihat sekilas kehidupan penyu yang terluka di Thailand.

Video: Zoomin TV