Melihat sekilas kehidupan penyu yang terluka di Thailand.

Video: Zoomin TV