Senin, 18 Juni 2018

Melihat sekilas kehidupan penyu yang terluka di Thailand.

Video: Zoomin TV